AutoCheck skaidrojumu vārdnīca

Pamests

Jebkurš transportlīdzeklis, piekabe vai puspiekabe, kas ir reģistrēts. Tika nozagts, pazaudēts un atstāts. Citiem vārdiem pazuduis no publiskajiem ceļiem, privātīpašuma vai jebkuras citas vietas..

 

Negadījums vai Transportlīdzekļu bojājumi

Ziņojumi par sadursmēm un negadījumiem, bojājumiem, kuri radušies auto avārijas gadijumos vai vandālisma, zādzības gadījumos. Ne visi gadījumi tiek ziņoti AutoCheck, daži nelaimes gadījumi netiek reģistrēti. Dažus negadījumus ziņo neatkarīgie avoti un AutoCheck apreiķina bojājumus. Ir ieteicams pārbaudīt lietotu automašīnu trešajai neakarīgai personai pirms iegādes.

 

Samontēts

Šis transportlīdzeklis ir bijis samontēts pēc ražošanas. Tas nozīmē ka tas varētu būt korigēts vai būvets no komplekta.

 

Cesija

Īpašuma tiesību nodošana citai privātpersonai vai juridiskai personai.

 

Izsoles izsludinātie kā ar odometra bojājumiem.

Vairumtirdzniecības auto izsoles paziņo par odometra bojājumiem transportlīdzekļos, tas nedarbojas vai fiksē neprecīzu attālumu.

 

Auto izsole pazino par mehāniskās robežas pārsniegšanu

Vairumtirdzniecības auto izslodes paziņo, ka faktiskais nobraukums ir lielāks nekā odometrs spēj uzrādīt. Tas parasti notiek ar piecu ciparu nobraukuma rādītājiem, kas pārsniedz 99.999 km/jūdzes.

 

Auto izsolde paziņo par atbrīvotu

Vairumutirdzniecības auto izsoles paziņo, ka transportlīdzeklis ir atbrīvots no normāla vai obligātā odometra liekuma.

 

Auto izsole paziņo par autoparku/īzingu

Vairumtirdzniecības auto izsoles paziņo, ka transportlīdzeklis ir no autoparka vai līzigna kompānijas transports. Autoparka un līzinga transportlīdzekļi bieži vien ir labā stāvoklī. Autoparka uzņēmumiem ir transportlīdzekļiem ir regulāras apkopes.

 

Auto izsole paziņo par plūdu bojājumiem

Vairumtirdzniecības auto izsoles paziņo, ka šis auto ir cietis no plūdiem vai pārcietis ūdens bojājumus.

 

Auto izsole paziņo par rāmja bojājumiem

Vairumtirdzniecības izsole paziņo, ka šim transportlīdzeklim ir rāmja bojājums, kas var pasliktināt konstrukciju.

 

Auto izsole paziņo par pelēko tirgu

Vairumtirdzniecības auto izsole paziņo, ka šis transportlīdzeklis ir izgatavots citā valstī un iespējams neatbilst ASV drošības vai vides standartiem.

 

Auto izsole paziņo par nopietniem bojājumiem

Izsole paziņojusi par automašīnas nopietniem bojājumiem

 

Auto izsole paziņo par ražotāja atpirkšanu/atsaukšannu

Vairumtirdzniecības auto izsole paziņojusi, ka ražotājs atpērk šo auto vai automašīnai var ir mehāniskās vai vadības problēmas.

 

Auto izsole paziņo par pašvaldības izmantošanu

Vairumtridzniecība paziņo, ka automašīna iepriekš tika izmantota kā valdības, federālais vai vietējās valdības transports.

 

Auto izsole paziņo par nobraukuma neatbilsību

Auto izsoles vairumtridzniecība paziņo, ka esošais nobraukums atšķirās no reālā nobraukuma.

 

Auto izsole paziņo par nobraukuma attīšanu

Vairumtirdzniecības auto izsoles paziņo par nobraukuma attīšanu, kas nozīmē odometra rādījums ir viltots vai mainīts.

 

Auto izsole paziņo par odometra pārgriešanu

Vairumtirdzniecības auto izsole paziņo, ka automašīnai ir pārgriests odometrs, tas nozīmē ka tas ir pārsniedzis piecu ciparu mehānisku un ir vairāk par 99.999 km/mph

 

Auto izsole paziņo par odometra maiņu/remontu

Vairumtirdzniecības auto izsole paziņo ka odometrs is nomaiņits vai remontēts.

 

Auto izsole pasludina par atsavinātu

Vairumtirdzniecības auto izsole paziņo, ka kredītu/ķīlas īpašnieks ir atsavinājis transportlīdzekli.

 

Auto izsole paziņo par nezināmu patieso nobraukumu

Vairumtirdzniecības auto izsoles paziņo, ka automašīnai nav zināms patiesais nobraukums.

 

AutoCheck Vērtējums

AutoCheck Vērtējums ir vērtēšana, kas ļauj ātri un vienkārši izvērtēt visus transportlīdzekļu vēstures datus vienā ērtā rezultātā. AutoCheck Vērtējuma diapazons ļauj salīdzināt savu automašīnu ar citām tās pašas klases un gada automašīnām.

 

Statuss vai nosaukums

Vārdi vai transportlīdzekļa oficiālo nosaukumu, ko piešķir valsts DMV nosakot transportlīdzekļa statusu vai stāvokli. Statusa piemēri: norakstīts, likvidēts, atsaukts, pārbūvēts vai pārtaisīts transportlīdzeklis. plūdos, krusā vai ugunsgrēkā cietis transportlīdzeklis; transportlīdzeklis ar attītu vai mainītu odometra nobraukumu; zagts vai atgūts transportlīdzeklis.

 

Atgriestā ķīla

Ķīla, kuru pieprasīja valsts aģentūra, tika atgriesta īpašniekam vai importētājam.

 

Ķīla

Reģistrējot transportlīdzekli vai viņa statusu nepieciešams atstāt ķīlu.

 

Bojāts odometrs

Odometrs vairs nefiksē nobraukumu.

 

Programma CARS (Cash for Clunkers) 2009

Aģentūra NHTSA fiksēja, ka automašīna tika nodota uz pārstrādi programmā CARS (Cash for Clunkers) 2009 gadā. Tāds transportlīdzeklis nedrīkst atgriesties pārdošanā.

 

Negadījumu skaits

"Experian" saņem informāciju par avārijām un sadursmēm no dažādiem avotiem. Dažreiz par vienu negadījumu ziņo vairāki avoti, pie tam norādot dažādus datumus, laiku un apstākļus. Dažos gadījumos negadījuma datums netiek norādīts - šādi notikumi atspoguļojās atskaites augšpusē. Tas nozīmē, ka sadrusme varēja notikt jebkurā brīdī. "AutoCheck" saskaita negadījumu un pārkāpumu skaitu, tāpēc atskaitē var būt vairāki ieraksti par negadījumu. Svarīgi ka "AutoCheck" saņem informāciju negadījumeim. Iesakām pirms iegādes pārbaudīt automašīnu neatkarīgajam ekspertem.

 

Īpašnieku skaits

"Experian" izmantojot savu metodi aprēķina automašīnas iepriekšējo īpašnieku skaitu noteiktajā periodā. Atskaites sākuma vienmēr uzrādās pirmās reģistrācijas datums.

 

Kanādas reģistrācija

Motorizēto transportlīdzekļu departaments konstatēja atkārtotu automašīnas reģistrāciju.

 

Klase

Automašīnu klasi sagrupē dažāu ražotāju modeļus. Piemēram , "Ford Taurus" un "Honda Accord" - automašīnas ir vidējās standarta klases automašīnas. Visas auto klases reizi gadā atjauno "Automotive News".

 

Komerciālais

Automašīna reģistrēts kā komerctransports (piem. kravas pārvadājumi, taksis).

 

Statusa korekcija

Štata motorizēto transportlīdzekļu departaments koriģēja automašīnas statusu.

 

DMV

Šādi sauc valsts aģentūras, biežāk - Motorizēto transportlīdzekļu departaments un motorizēto transportlīdzekļu birojs. Parasti viņi atbildi par automašīnas reģistrāciju, dokumentu izsniegšanu un statusa noteikšanu.

 

Bojāts

Automašīnas virsbūve vai mehāniskie kompanemti ir manāmi bojāti.

 

Bojājumu atklāšana

Šis ieraksts parāda to, ka pārdevējs ir atklājis auto bojājumus

 

Dīlera numurs

Automašīnas numurs ir reģistrēts uz dīlera vārda

 

Mācību auto

Šī automašīna tika izmantotā autoskolā kā mācību automašīna

 

Statusa dublikāts

Reģistrācijas iestāde (DMV) automašīnai iedevusi vairākus dublējošus statusus

 

Emisijas/drošības pārbaude

Sertificēts centrs pārbaudīja automašīnu un noteica emisijas līmeni.

 

Pārsniedz mehāniskās robežas

Faktiskais nobraukums lielāks, kā var odometrs var uzrādīt.

 

Izņēmums

Parasti automašīnai neattiecās odometra rādījuma noteikumiem, ja :

  1. modelis vecāks par 10 gadiem;
  2. kopējā masa pārsniedz 7000kg;
  3. transportlīdzeklis nav pašgājējas;
  4. pieder pašam ražotājam.

 

Neveiksmīga emisijas pārbaude

Automašīna neizgāja CO2 emisijas pārbaudi.

 

Neveiksmīga drošības pārbaude

Automašīna neizgāja drošības pārbaudi.

 

Federālās un vietējās aģentūras

"AutoCheck" saņem informāciju no Nacionālās satiksmes drošības centra (NHTSA) un federālās aģentūras ārkārtas situāciju vadības (FEMA) un vietējām aģentūrām, piemēram ungensdzēsības dienests un policija.

 

Federālā valdība

Automašīna tika izmantota ASV federālā valdībā.

 

Uguns bojājumi

Automašīna cietusi ugunī.

 

Ugunsgrēks

Neatkarīgais avots paziņojis par automašīna cietusi ungunsgrēkā.

 

Dienesta, pirkts līzingā, nomas

Konstatēts, ka automašīna tika izmantota uzņēmumos, piederēja līzinga kompānijām vai nomas auto parkam.

 

Valsts aģentūra

Transportlīdzeklis bija izmantots valsts aģentūrā.

 

Pelēkais tirgus

Transportlīdzeklis tika importēts valstī un iespējams neatbilst ASV drošības un/vai vides standartiem.

 

Bruto svara atbrīvošana

Transportlīdzeklis ir bijis atbrīvots no odometra likuma, jo pārsniedz noteikto bruto svaru.

 

Krusas bojājumi

Transportlīdzeklis bija ievērojami bojāts ar krusu.

 

Ātrgaitas sadursmes pārbaudes automašīna

Automašīna tika pakļauts sadursmes pārbaudei samērā lielā ātrumā un transportlīdzeklim var būt ievērojami bojājumi.

 

Neatkarīgā pārbaude

Automašīnu pārbaudīja neatkarīgā aģenrūta (neskaitot DMV)

 

Neakarīgā pārbaude / Aizsadzība pret zādzību

Automašīnu pārbaudīja neatkarīgā pārbaude (tā nebija DMV) un konstatēja, ka automašīnai ir uzstādīta signalizācija.

 

Iespējams, bojājums pārsniedz apdrošināšanas summu

Fiksēts, ka bojājums, kurš izraisīts sadursmē vai zādzības gadījumā pārsniedz apdrošināšanas summu.

 

Pakļauts utilizācijai

Automašīnas daļas ir izjauktas un nodotas atkārtotai izmantošana, bet pārējās iznīcinātas vai nodotas lūžņos. Automašīna vai nav ajaunojama ekspluatācijai un šada auto remonts nav izdevīgs.

 

Rāžošanas defekti

Ja pēc vairākā atkārtotām problēmām dīleris nevar piemērot garantiju, tad ražotajs nomainīs automašīnu pret citu tādu pašu automašīnu (ja tas ir iespējams) vai līdzīgu. Klientiem ir tiesības problemātisko transportlīdzekli atdot un sanēmt atpakaļ naudu atskaitot noteiktu samaksu par ekspluatāciju.

 

Arests

Arsts - likumīga konfiskācija, pārdošana vai aizturēšana līdz īpašnieks atdod parādu. Parasti automašīnam liek arestu par nesamaksātajiem kredītiem vai nesamaksāto auto remontu. Pārbaudiet vai Jūsu automašīna nav bijusi arestēta.

 

Izmantota pasažietu pārvadājumiem.

Automašīnu izīrēja, lai pārvadētu pasažierus.

 

Vietējās varas iestādes

Automašīnu izmantoja vietējās varas iestādes.

 

Negadījums ar lieliem bojājumiem

Automašīna cietusi sadursmē, nodarot lielus bojājumus. Informāciju sniedza neatkarīgais avots.

 

Ražotāja atpirkšana

Ražotājs ir atpircis šo transportlīdzekli.

 

Nobraukuma nesakritība

Konstatēta kļūda pašreizējā vai iepriekšējā odometra rādījumā.

 

Dzinēja maiņa

Automašīnai tika nomainīts orģinālais dzinējs.

 

Izmantots pašvaldībās

Automašīna tika izmantota vasts, reģiona vai vietējās pašvaldībās.

 

Tika izmantots NHTSA sadrusmes testos

Automašīna tika izmantota crash testos NHTSA

 

Neatbilstība

Automašīna neatbilst valdības transportlīdzekļu prasībām saistībā ar drošību vai vides standartiem.

 

Bezpeļņas

Automašīna reģistrēta uz bezpeļņas organizāciju.

 

Nobraukuma neatbilstība

Konstatēts, ka orģinālais nobraukums neatbilst faktiskajam nobraukumam.

 

Odometra problēmas

Problēmas, kuras saistītas ar odometru piemēram, nobraukuma neatbilsība, odometra bojājums, mehānisko robežu pārsniegšana.

 

Odometra rādījums, kuru veica neatkarīgais avota

Odometra lasījumu pārbaudīja neatkarīgas avots

 

Pierādījumi par odometra korekciju

Konstatēts, ka DMV sniegtie odometra rādījumi ir mazāki, nekā tie tika nolasīti iepriekš. Tas nozīmē, ka nobraukumā tika veikta korekcija.

 

Veiksmīga emisijas pārbaude

Automašīna veiksmīgi izgāja emisijas izplūdes gāzes pārbaudi.

 

Veiksmīga drošīnas pārbaude

Automašīna veiksmīgi izgaja drošības pārbaudi.

 

Policijas

Automašīna tika izmantota policijā.

 

Iepriekšējie bojājumi

Konstatēts, ka iepriekš automašīna bija bojāta.

 

Automašīna ar atjaunotu virsbūvi

Šis transportlīdzeklim ir atjaunota virsbūve vai arī lielākā daļa no virsbūves ir aizstātas ar jaunām. Virsbūvei vai detaļām ir jābūt identiskām tādām kā orģinālam modelim. Automašīna ar atjaunotu virsbūvi nedrīkst būt bojātas, saremonetētas vai sagatavotas utilizācijai. Ar automašīnām ar tādu statusu nepienākās "AutoCheck" pakalpojums "BuyBack Protection"

 

Renovēts / labots

Sadursmē cietušās un saremontētās automašīnas. Lai iegūti statusu "Renovēts / labots", remontdarbīcai ir jāizsniedz sertifikāts, ka automašīna ir derīga eksplutācijai. Tādām automāšīnām ir jāiziet drošības pārbaudes.

 

Atjaunots

Automašīna ir salabona vai atjaunota

 

Veikta rekonstrukcija

Šādam automobīlim zūd identitāte - tam tiek atņemts modelis un ražotājs kā arī VIN numurs kļūst nederīģs.

 

Nodots metāllūžņos

Automašīna nodota metāllūžņos vai galvenās detaļas tiek pārdotas.

 

Reģistrācija / Atjaunošana

DMV fiksēja atkārtotu automašīnas reģistrāciju.

 

Izgatavots no jauna

Automasīna, kuru izveidoja ražotājs ar atļauja izgatavot automašīnu no jauna. Šadu automašīnu izgatavošanā tiek izmantotas nevajadzīgas detaļas, ieskaitot rāmi, dzinēju, transmisiju, bremzes un pārējās lietas. Saremontēts vai modificēts transportlīdzeklis nenonāk šajā kategotijā

 

Konstatēts auto izsolē

Šīs automašīnas odometra nobraukums tika konstatēts auto izsolē

 

Atsavinātais

Kreditori vai līzinga kompanijas atsavināja šo automašīnu par kredītu neatmaksāšanu vai līguma neievērošanu.

 

Drošīnas pārbaude

Automašīnas drošības pārbaude.

 

Nopietni bojājumi

Bojājumi, kurus nav izdevīgi atjaunot, vai zaudējums (to starp zādzības gadījumā) pārsniedz aprošināšanas summu. Apdrošināšanas kompānijas, kuru rīcībā nonāk šadas automašīnas, izsniedz sertifikātu par nopietniem bojājumiem. Ja īpašnieks patur šādu automašīnu, viņam ir jāsaņem sertifikāts pirms sazināties ar apdrošināšanas kompāniju, ka automašīnas boājuma summa pārsniedz apdrošināšanas summu.

 

Bojātu automašīnu izsole

Izsole paziņoja, ka automašīna ir bojāta. Bojājumu daudzums nav zināms un automašīna var vai arī nevar piedalīties satiksmē.

 

Koriģēts bojātas automašīnas statuss

Mainīts statuss. Iepriekš automašīnai bija "nopietni bojāta" statuss.

 

Nodots lūžņos / Iznīcināts

Automašīna nodota metāllūžņos.

 

Noslēgts līgums ar servisu

Neatkarīgā kompānija noslēdza līgumu ar automašīnas apkalpošanas servisu.

 

Speciāli izstrādāts

Veiktas izmaiņas, kuras ražotājs nav paredzējis.

 

Valsts

Automašīnu izmantoja valsts vajadzībām.

 

Reģistrēts katastrofas zonā

Automašīna reģistrēta zonā, kur notika katastrofa. Tā var būt viesuļvētra, plūdi un citas dabas parādības. Neskatoties uz reģistrāciju, automašīna var arī nebūt cietusi, jo katastrofas brīdi varēja atrasties drošā vietā. Iesakām doties pie ekspertiem, lai novērtētu zaudējumus.

 

Aizdomīgs nobraukums

Valsts vai citas autorizētas aģentūras noskaidroja, ka nobraukums izraisa aizdomas.

 

Izmantots kā taksis

Automašīna tika izmantota kā taksometrs.

 

Zādzība

Automašīna tika nozagta no likumīgā īpašnieka.

 

Apdrošināšanas izmakas zādzību gadījumā

Tika uzrādīti dokumenti, kas pieprasa naudas izmanksu par automašīnas zādzības gadījumu.

 

Atgriešana īpašniekam

Pēc zādzības paziņojuma automašīna tika atrasta.

 

Statuss

Konstatēta automašīnas statusa maiņa.

 

Odometra rādījums nav zināms

Automašīnas nobraukums nav zināms.

 

Neatjaunojams

Automašīnu nav iespējams salabot.

 

Automašīnas vecums

Automašīnas vecums, kas iekodēts VIN kodā.

 

No Kanādas uz ASV importētais automobīlis

Automašīna ievesta ASV no Kanādas.

 

Automašīna ir dīlera noliktavā

Automašīna bija vai atrodās dīlera noliktavā.

 

Veikta pārbaude

Konstatēts, ka automašīna izgāja pārbaudi vai tika remontēta.

 

Automašīna saņēma statusu vai reģistrēta uz apdrošināšanas aģentūru

Transportlīdzeklis saņēma statusu vai tika reģistrēts uz apdrošinātāju kompāniju. Mēs iesakām pārbaudīt pie neatkarīgā eksperta pirms iegādes.

 

Ūdens bojājumi

Šādu statusu piešķir apdrošināšanas kompānijas, kuras izmanksāja kompensāciju pēc plūdiem. Statusu izdod auto remontdarbnīca, kurai automašīna pieder vai to iegādājās. Tādā gadījumā automašīna skaitās spēcīgi bojāta. Tas tiek atzīmēts sertifikāta pieteikumā "nopietni bojāta".

 

Vairumtirdzniecības auto izsoles

"AutoCheck" saņem informāciju no izsolēm - kompānijām, kas nodarbojās ar auto pārdošanu un palīdz iegādāties vēlamo transportlīdzekli. Pārdevēji šeit iepērk automašīnas saviem auto saloniem.

 

Esiet informēti, ka šī vietne izmanto sīkfailus (cookies), lai jūs varētu izmantot mūsu pakalpojumus, nodrošinātu optimālu saturu un pielāgotu vietni atbilstoši jūsu vajadzībām. Jūs varat pārvaldīt sīkfailus (cookies), mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Turpinot izmantot mūsu vietni, nemainot jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkfailus (cookies). Jūs varat uzzināt vairāk mūsu tīmekļa vietnes noteikumos par Konfidencialitātes Politiku.