ASV skaidrojumu vārdnīca

"Kit" paštaisīts transportlīdzeklis

"Kit" paštaisīts transportlīdzeklis

Garantijas atgriešana

Transportlīdzeklis atdots ražotājam garantijas pārkāpuma dēļ

Paralēli importēts

Transportlīdzeklis tika ražots izmantošanai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un tika ievestas Amerikas Savienotajās Valstīs. Ieraksts pašlaik netiek piešķirts, un tas ir aizstāts ar diviem atšķirīgiem ierakstiem - "Paralēlais imports: neatbilst ASV federālajiem standartiem" un "Paralēlais imports: atbilst ASV federālajiem standartiem"

Paralēlais imports: atbilst ASV federālajiem standartiem

Transportlīdzeklis tika ražots izmantošanai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un tika ievestas Amerikas Savienotajās Valstīs. Transportlīdzeklis atbilst noteiktajiem federālajiem standartiem

Paralēlais imports: neatbilst ASV federālajiem standartiem

Transportlīdzeklis tika ražots izmantošanai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un tika ievestas Amerikas Savienotajās Valstīs. Transportlīdzeklis neatbilst noteiktajiem federālajiem standartiem

Transportlīdzeklis tika rekonstruēts

Transportlīdzeklis, kas ir pastāvīgi pārveidots no sākotnējās konstrukcijas, noņemot, papildinot vai nomainot galvenās sastāvdaļas.

Izjaukts transportlīdzeklis (detaļās)

Transportlīdzekli nevar izmantot braukšanai, to var izmantot tikai detaļām

Reprodukcija

Transportlīdzeklis, kas ir reprodukcija citam transportlīdzeklim, kas ir ražots norādītā gadā un pie norādīta ražotāja

Antīks

Transportlīdzeklis ir vecāks par 50 gadiem

Klasisks

Transportlīdzeklis ir vecāks par 20 gadiem un atbilst citiem ASV noteiktajiem kritērijiem

Salvage: Īpašnieks ir paturējis transportlīdzekli sev

Īpašnieks ir saglabājis transportlīdzekli ar iepriekšēju "Salvage" ierakstu

Pilnīgs zaudējums: Īpašnieks ir paturējis transportlīdzekli sev

Transportlīdzeklis, kuram apdrošinātājs ir pasludinājis pilnīgu zaudējumu, bet īpašniekam pieder transportlīdzekļa īpašums un īpašumtiesības

Pilnīgs zaudējums: Transportlīdzeklis glabājas pie iepriekšējā īpašnieka

Ieraksts izsniegts jaunajam īpašumtiesību statusam, ja iepriekšējā īpašumtiesību statusā ir reģistrēts Pilnīgs zaudējums: Transportlīdzeklis glabājas pie iepriekšējā īpašnieka

Atjaunots transportlīdzeklis

Transportlīdzeklis ir atjaunots, uzstādot jaunu kabīni un šasijas esošajam transportlīdzeklim

Street Rod: transportlīdzeklis ir modificēts

Transportlīdzekļa modifikācijas neatbilst ražotāja specifikācijām, bet modifikācijas atbilst kritērijiem, kas noteikti mehānisko transportlīdzekļu reģistrā

Pārbūvēts transportlīdzeklis

Šis ieraksts var parādīties, ja ziņojums par "Salvage" ir ziņots iepriekš. Ieraksts "Pārbūvēts" liecina, ka transportlīdzeklim ir veikta pretaizdzīšanas pārbaude, drošības pārbaude un citas nepieciešamās procedūras, lai apstiprinātu, ka transportlīdzeklis ir pārbūvēts saskaņā ar nepieciešamajiem standartiem.

Salabots iepriekš smagi bojāts transportlīdzeklis

Tas ir izsniegts īpašumtiesību statuss, kas apstiprina, ka transportlīdzeklis, kas ir bijis iznīcināts, reģistrēts kā nelabojams vai nav bijis atbilstošs prasībām par statusa piešķiršanu zaudējumu apmēra dēļ, ir salabots

Ražotāja atpirkts transportlīdzeklis

Jauns transportlīdzeklis, kuru, saskaņā ar obligātajiem tiesību aktiem, ir atpircis ražotājs, ja transportlīdzekļa remonta mēģinājumi nav veiksmīgi pabeigti

Apdrošinātāja apstiprinātas īpašumtiesības

Apdrošināšanas kompānija ir izdevusi dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa īpašumtiesības, ja transportlīdzekļa īpašumtiesības nevar pierādīt citādi. Šo ierakstu neizmanto no 2003. gada 17. janvāra

Izsniegta īpašumtiesību statusa kopija

Statusa dokumenta kopija ir izsniegta

Tikai detaļas

Transportlīdzeklis var būt izmantojams tikai kā detaļu avots, taču pašlaik šis ieraksts netiek izmantots. Tā vietā lieto ierakstu "demontēts"

Transportlīdzeklis atgūts pēc zādzības

Tas ir atgūts transportlīdzeklis, par kuru ziņots kā par nozagtu. Transportlīdzeklis ir salabots, pārbaudīts un to var izmantot braukšanai

Neizpaužama apgrūtinājuma risks

Ieraksts tiek parādīts, ja iegādātais transportlīdzeklis ir reģistrēts valstī, kurā īpašumtiesību veidlapā nav informācijas par apgrūtinājumu. Šo ierakstu neizmanto no 2003. gada 17. janvāra

Transportlīdzeklis ar nenovērstu defektu

Transportlīdzekļa ražotājs ir ziņojis transportlīdzekļa reģistram par transportlīdzekli ar nenovērstu drošības neietekmējošu defektu

Transporlīdzeklis ar novērstu defektu

Transportlīdzekļa ražotājs ir ziņojis transportlīdzekļa reģistram par transportlīdzekli ar novērstu drošību neietekmējošu defektu

Transporlīdzeklis ar nenovērstu drošības ietekmējošu defektu

Transportlīdzekļa ražotājs ir ziņojis transportlīdzekļa reģistram par transportlīdzekli ar nenovērstu drošības ietekmējošu defektu

Transporlīdzeklis ar novērstu drošības ietekmējošu defektu

Transportlīdzekļa ražotājs ir ziņojis transportlīdzekļa reģistram par transportlīdzekli ar novērstu drošības ietekmējošu defektu

Transportlīdzeklim piešķirts jauns VIN numurs

Transportlīdzekļu reģistrs šim transportlīdzeklim ir piešķīris jaunu VIN numuru. Jaunu VIN numuru var piešķirt transportlīdzeklim ar iepriekšējo ierakstu "Pārbūvēts transportlīdzeklis", ja rodas problēmas ar reģistrāciju

Paredzētais VIN, kas piešķirts transportlīdzeklim

Mehānisko transportlīdzekļu reģistrs ir piešķīris transportlīdzeklim paredzēto VIN numuru Zemāk ir piemēri situācijām, kad ieraksts var tikt piešķirts:  

  • VIN numurs nav atrodams uz transportlīdzekļa virsbūves vai tas nav salasāms
  • Transportlīdzeklim ir veikta pārbūve, noņemot daļu, kur atrodas VIN numurs
  • Transportlīdzeklim ir veikta pārbūve, pievienojot daļu, kur atrodas VIN numurs

Transportlīdzeklis atjaunots sākotnējā stāvoklī

Ražotājs atjaunojis transportlīdzekli sākotnējā stāvoklī

Plūdu bojājumi

Transportlīdzeklis ir bojāts saldūdens vai sālsūdens plūdu dēļ

Plūdu bojājumi (sālsūdens)

Transportlīdzeklim ir sālsūdens bojājumi

Uguns bojājumi

Transportlīdzeklim ir uguns bojājumi

Krusas bojājumi

Transportlīdzeklim ir krusas bojājumi

Vandālisma bojājumi

Vandālisma radīti transportlīdzekļa bojājumi

Bojājums sadursmes rezultātā

Transportlīdzeklis ir bojāts sadursmes rezultātā

pilnīgs zaudējums

Mehānisko transportlīdzekļu reģistra vai apdrošinātāja, kuram ir pienākums segt zaudējumus, pasludināts pilnīgs zaudējums

Iznīcināts transportlīdzeklis

Automašīnas rāmis vai šasija ir iznīcinātas, tādējādi aizliedzot to atkārtotu izmantošanu transportlīdzekļa konstrukcijā

Junk: transportlīdzeklis lūžņiem vai detaļām

Transportlīdzekli var izmantot tikai detaļām un lūžņiem, to vairs nekad nevar reģistrēt un izmantot vadīšanai

Transportlīdzekļa ārdevēja ziņots bojājums

Transportlīdzeklis ir bojāts tādā apmērā, ka tam ir nepieciešama pārdevēja veikta bojājumu izpēte, saskaņā ar valsts noteiktiem likumiem par transportlīdzekļu bojājumu izpēti

Ķīmiski piesārņots transportlīdzeklis

Transportlīdzeklis ir piesārņots ar bīstamu vielu. Bīstama viela ir jebkura viela, kas var samazināt transportlīdzekļa drošību vai izraisīt draudus cilvēkam. Ieraksts nav saistīts ar plūdu radītiem bojājumiem

Salvage: Bojājums vai nav norādīts

Šo ieraktu var piemērot transportlīdzeklim ar dažiem iemesliem:

  • transportlīdzekļa bojājums, kura faktiskās vai novērtētās atjaunošanas izmaksas līdz tādam stāvoklim, kāds tas bija pirms negadījuma, pārsniedz valsts noteikto transportlīdzekļa mazumtirdzniecības cenas procentuālo daļu.
  • apdrošinātājs iegūst transportlīdzekļa īpašumtiesības samaksājot kompensāciju par bojāto transportlīdzekli
  • transportlīdzekļa īpašnieka lēmums piešķirt šim transportlīdzeklim ierakstu, neatkarīgi no bojājumiem un remonta apjoma
  • nezināmu iemeslu dēļ

Salvage: Zagts

Transportlīdzeklis, kura īpašumtiesības iegūst apdrošinātājs, samaksājot kompensāciju par zagto transportlīdzekli

Salvage: Iemesli, kas nav saistīti ar bojājumiem vai zādzību

Transportlīdzeklis, kuram "Salvage" ieraksts ir piemērots citu iemesli dēļ, nevis "Salvage: Bojājums vai nav norādīts" un "Salvage: Zagts". Piemēram: transportlīdzekļa neizmantošanas gadījumā

Ražotāja testa transportlīdzeklis

Transportlīdzekli izgatavo un saglabā testēšanai

Bijis taksometrs

Transportlīdzeklis, kas iepriekš reģistrēts kā taksometrs

Taksometrs

Transportlīdzeklis pašlaik reģistrēts kā taksometrs

Lauksaimniecības transportlīdzeklis

Transportlīdzeklis galvenokārt tiek izmantots uz privātiem ceļiem lauksaimniecības vajadzībām

Bijis policijas transportlīdzeklis

Transportlīdzeklis, kas iepriekš reģistrēts kā policijas transportlīdzeklis

Policijas transportlīdzeklis

Transportlīdzeklis pašlaik reģistrēts kā policijas transportlīdzeklis

Mežizstrādes transportlīdzeklis

Transportlīdzeklis galvenokārt tiek izmantots uz privātiem ceļiem mežizstrādes vajadzībām

Bijis nomas transportlīdzeklis

Transportlīdzeklis ir izmantots kā nomas transportlīdzeklis

Transportlīdzekļa nobraukums apstiprināts

Odometra rādījums ir patiess

Transportlīdzekļa nobraukums ir nepatiess

Odometra rādījums ir nepatiess

Odometra falsificēšana

Odometra rādījums ir nepatiess, jo odometrs ir falsificēts

Nobraukums reģistrēts transportlīdzekļa reģistrācijas atjaunošanas brīdī

Odometra rādījums tika reģistrēts, kad tika atjaunota transportlīdzekļa reģistrācija

Odometrs ir pārsniedzis mehāniskos ierobežojumus

Odometra rādījums ir mazāks par patieso transportlīdzekļa nobraukumu, jo odometrs nevar parādīt patieso transportlīdzekļa nobraukumu

Odometrs var būt mainīts

Transportlīdzekļu reģistrs pieņem, ka odometra rādījums atšķiras no transportlīdzekļa patiesā nobraukuma sakarā ar izmaiņām, kas saistītas ar odometru

Odometrs ir mainīts

Transportlīdzeklī esošais odometrs nav tas pats odometrs, ko uzstādījis ražotājs

Odometra rādījumu neatbilstība

Transportlīdzekļu reģistrs pieņem, ka odometra rādījums atšķiras no transportlīdzekļa patiesā nobraukuma, pamatojoties uz iepriekš reģistrētajiem transportlīdzekļa nobraukumiem

Neobligāta odometra lasījuma ziņošana

Transportlīdzeklis ir atbrīvots no odometra rādījuma nolasīšanas īpašnieka maiņas laikā

Problēma ar odometru prasa sazināties ar valsts transportlīdzekļu reģistru

Ir radušās problēmas ar transportlīdzekļa odometru. Sazinieties ar transportlīdzekļu reģistru, lai iegūtu detalizētu informāciju

Ieraksta labojums "Odometrs ir pārsniedzis mehāniskos ierobežojumus"

Transportlīdzekļu reģistrs ir labojis "Odometrs ir pārsniedzis mehāniskos ierobežojumus" ierakstu

Esiet informēti, ka šī vietne izmanto sīkfailus (cookies), lai jūs varētu izmantot mūsu pakalpojumus, nodrošinātu optimālu saturu un pielāgotu vietni atbilstoši jūsu vajadzībām. Jūs varat pārvaldīt sīkfailus (cookies), mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Turpinot izmantot mūsu vietni, nemainot jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkfailus (cookies). Jūs varat uzzināt vairāk mūsu tīmekļa vietnes noteikumos par Konfidencialitātes Politiku.