Lietošanas Noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.Interneta Pakalpojumu, kas pieejams vietnē www.autodna.lv, nodrošinātājs ir uzņēmums AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, reģistrācijas numurs 121164104 un NM numurs: 5492391545, kas atrodas Lodz(94-104),Polijā, Obywatelska ielā 128/152, kas sadarbojas ar uzņēmumu AUTODNA.ee OÜ, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 14204982, nodokļu reģistrācijas numurs EE101958417. Reģistrētais pamatkapitāls 2500 EUR. Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese ir reģistrēta Harju apriņķis, Tallina, Kesklinna rajons, Moisa 4-2, 13522, Igaunijā. Kontaktu forma saziņai: support.autodna.lv/kontakti, kontakttālrunis: +37160002886, kas ir atbildīts par pārdošanu, mārketinga aktivitātēm un klientu apkalpošanu.

1.2.Šo noteikumu nosacījumi nav paredzēti, lai izslēgtu vai ierobežotu jebkādas klienta, kurš ir arī patērētājs, tiesības, bet gan, lai ievērotu lietošanas noteikumus.

1.3.Definīcijas:

1.3.1.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS – AUTODNA.ee OÜ uzņēmuma reģistrācijas numurs: 14204982, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs EE101958417. Reģistrētais pamatkapitāls 2500 EUR. Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese ir reģistrēta Harju apriņķis, Tallina, Kesklinna rajons, Moisa 4-2, 13522, Igaunija. Kontaktu forma saziņai: support.autodna.lv/kontakti, kontakttālrunis: +37160002886

1.3.2.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS – fiziska persona ar pilnu rīcībspēju, juridiska parsona vai juridiska organizācija bez juridiskā statusa, kura izmanto tiešsaistes pakalpojumu saskaņā ar noteikumiem.

1.3.3.BLOGS – Elektronisks Pakalpojums, vietne, kurā ir pieejama informācija par šo tēmu.

1.3.4.PAYSERA – Norēķinu pakalpojums www.paysera.lv A/S "EVP International" nodrošina mūsu pakalpojuma maksājumus izmantojot bankas pārskaitījumus. PAYSERA adrese: Menulio iela 7, Viļņa, LT – 04326, Lietuva. Ja ir kādi jautājumi, tad sazināties izmantojot e-pastu: kontakti@autodna.lv.

1.3.5.SAĪSINĀTĀ INFORMĀCIJA; SI – Tiešsaistes pakalpojums, saīsinātā informācija, kura iegūta pirms atskaites sniegšanas un, kas attiecās uz informāciju. Šāda informācija ietver sevī pieejamo ierakstu skaitu par negadījumu un citu ierakstu daudzumu izvēlētā atskaitē, un parāda atskaites izmaksas. SI neietver sevī detalizētu informāciju par transportlīdzekli.

1.3.6.KONTS – Tiešsaistes pakalpojums, apzīmējams ar indivduālu nosaukumu (e-pasta adrese) un parole, kuru norāda pakalpojuma lietotājs, izmantojot pakalpojuma sniedzēja IT sistēmu

1.3.7.VIN NUMURS – Unikāls identifikācijas numurs, kurš atbilst konkrētajam mehāniskajam transportlīdzekli un, kura garums ir 17 rakstzīmes (burti un cipari) (Vehicle Identification Number).

1.3.8.VIEDOKĻI UN KOMENTĀRI – Tiešsaistes pakalpojums, kas pieejams tīmekļa vietnē, lai pakalpojuma ņēmējs zem bloga rakstiem varētu pievienot savas atsauksmes un komentārus.

1.3.9.PAYPAL – kompānija PayPal (Europe) atrodas Luksemburgā (adrese: 5. stāvs, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) elektronisko maksājumu sistēma - Paypal.com/lv/.

1.3.10.TRANSPORTLĪDZEKLIS – mehānisks transportlīdzeklis ar VIN numuru, kuru norādījis pakalpojuma ņēmējs.

1.3.11.ATSKAITE – Tiešsaistes pakalpojums, kas izsniedz informāciju par transportlīdzekli un negadījumiem elektroniskas atskaites viedā. Visa informācija un negadījumu apjoms pakalpojuma ņēmējam ir pieejams tīmekļa vietnes mājas lapā, apskatot punktu SAĪSINĀTĀ INFORMĀCIJA.

1.3.12.NOTEIKUMI – tīmekļa vietnes noteikumi.

1.3.13.INTERNETA SERVISS - pakalpojuma sniedzēja interneta vietne, kura ir pieejama adresē www.autodna.lv.

1.3.14.TIEŠSAISTES PAKALPOJUMS – pakalpojums, pakalpojuma ņēmējam, kuru veic pakalpojuma sniedzējs tiešsaistē izmantojot interneta vietni.

1.3.15.Pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina kvalitatīva pakalpojuma piegāde ievērojot visus noteikumos ietvertos punktus.

2. TIEŠSAISTES PAKALPOJUMI INTERNETA VIETNĒ

2.1.Šajā vietnē ir pieejami sekojoši pakalpojumi: Blogs, Saīsinātā informācija, Konts, Atskaites, Atsauksmes un Komentāri.

2.1.1.Blogs - Blogu ir iespējams lietot interneta vietnē atverot attiecīgo sadaļu - blogs.

2.1.2.Saīsinātā informācija – saīsinājumā SI, iespējams izmantot pēc divu secīgu soļu izpildes - (1) uzejot uz sadaļas Transportlīdzekļa VIN numurs un ievadot VIN numuru. - (2) nospiežot uz pogas "Pārbaudi VIN" vai "Apstiprini VIN".

2.1.3. Konts - kontu ir iespējams izmantot pēc divu secīgu soļu izpildes - (1) aizpildot reģistrācijas formu. - (2) uzspiežot uz laukuma "Reģistrēties". Reģistrācijas formā ir nepieciešams norādīt sekojošu informāciju: e-pasta adresi un paroli. Kontu ir iespējams izveidot arī pasūtot Atskaiti.

2.1.4.Viedokļi un Komentāri – komentārus un atsauksmes var izmantot, ja Jūs mājas lapā atveriet logu ar norādi uz Blogu, kur pieejama cilne Viedokļi un Komentāri. Lai Blogā pievienotu komentāru, novērtējumu ir jānorāda sekojoša informācija: vārds un e-pasta adrese.

2.1.5.Atskaite – lai iegūtu Atskaiti ir jāatver Saīsinātā Informācija. Pēc tam, kad ir atvērta SI pakalpojuma ņēmējs izvēlas vienu vai vairākus no pieejamiem Atskaites viediem. Lai izvēlētos pieejamo Atskaites veidu ir jāveic trīs sekojoši soļi - (1) Jāaizpilda Atskaites pieteikuma veidlapa (2) jāuzspiež uz lauka "Veikt maksājumu" (3) jāveic maksājums. Atskaites pieteikuma veidlapā ir jānorāda transportlīdzekļa VIN numurs.

2.1.6.Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums izmantoto Interneta vietni tādā veidā, kas atbilst likumam un morālei, ievērojot cieņu pret citu personu īpašumu un trešo personu ientelektuālā īpašuma tiesībām. Ir aizliegtas prettiesiskas darbības, kas var traucēt interneta vietnes darbību vai pakļaut pakalpojuma sniedzēju reputācijas zaudēšanai.

2.2.Pakalpojuma saņēmējam ir aizliegts sniegt pretlikumīgu un nepatiesu informāciju, kas neatbilst patiesībai.

2.3.Tehniskās prasības, kuras nepieciešamas, lai atbalsītu IT sistēmu, kuru izmanto pakalpojuma sniedzējs:

2.3.1.Dators, planšete, tālrunis vai cita multimediju ierīce ar interneta pieslēgumu.

2.3.2.Interneta pārlūki, kas uzsādīti uz ierīces ar interneta pieslēgumu: Mozilla Firefox 10.0 un augstāk, Internet Explorer 8.0 un augstāk, Opera ar versiju 11 un augstāk, Google Chrome ar versiju 17 un augstāk.

2.3.3.Interneta pārlūkprogramma ar Cookies failu atbalstu.

2.3.4.Interneta pārlūkprogramma ar JavaScript atbalstu.

2.4.Blogs, Saīsinātā Informācija, Konts, Viedokļi un Komentāri ir bez maksas.

2.5.Atskaites informācija ir maksas pakalpojums - Atskaites cena ir atrodama interneta vietnē, lapā pēc pakalpojuma ņēmēja pieprasījuma Saīsinātās Informācijas cilnē. Atskaites cena ir norādīta EIRO. Šī cena ir uzrādīta ieskaitot nodokļus un citus maksājumus.

2.6.Blogs, Konts un arī Atsauksmes un Komentāri tiek publicēti uz nenoteiktu laiku. Informācija Saīsinātajā Informācijā un Atskaitēs ir vienreizēja un balstās uz noteikumiem par SI vai Atskaitēm.

2.7.Pakalpojuma Sniedzējam ir pienākums piegādāt Elektronisko pakalpojumu vai preci bez defektiem, kā noteikts Lietošanas Noteikumos.

3. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ ATSKAITĒM

3.1.Atskaites cena un tās pieejamais veids ir pieejams katram transportlīdzeklim individuāli, pēc VIN numura ievadīšanas tas uzrādās Saīsinātās Informācijas sadaļā.

3.2.Atskaite ir tikai palīgrīks (papildinājums) un tas nevar būt vienīgais, pamatojošais lēmums lietotu transportlīdzekļu iegādē. Gadījumā, ja transportlīdzeklis tiešām ir aizdomīgs un māc šaubas par tā izcelsmi, tad tā vēsture ir jāpārbauda attiecīgās valsts iestādēs vai ar trešās personas palīdzību.

3.3.Pakalpojuma saņēmējs apzinās, ka pakalpojuma sniedzējs saņem datus no dažādiem avotiem, lai izmantotu tos Atskaitē. Savāktie dati var saturēt dublētas kļūdas un nepilnīgu informāciju. Pakalpojuma saņēmējs apzinās un saprot, ka ne visa informācija var būt pieejama, pilnīga un pareiza. Atskaitē sniegtā informācija ir tikai daļēja un gadījuma rakstura. Pakalpojuma saņēmējs apzinās un saprot, ka Atskaitē ietvertā informācija nevar viennozīmīgi noteikt faktus par transportlīdzekli un pieņemt atbildīgus lēmums iegādes brīdī. Pakalpojuma sniedzējs nesniedz garantiju par datu precizitāti un pilnīgumu Atskaitē.

3.4.Informācija un notikumi par transportlīdzekli, kas atrodami atskaitē tiek saņemta no vairākiem avotiem ārpus pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzēja loma šajā gadījumā ir ierobežota, padarot pakalpojumus pieejamus izmantojot tīmekļa vietni. Pakalpojuma sniedzējs nepārbauda datu precizitāti, pareizību un atbilstību iepriekš minētai informācijai, un notikumus transportlīdzeklim.

3.5.Informācijas un notikumu daudzums par transportlīdzekli pieejams maksimālā diapazonā - atkarībā no transportlīdzekļa markas, modeļa, ražotāja, gada, ražošanas vietas. Pakalpojuma saņēmējs vienmēr tiek informēts Saīsinātā Informācijā par pieejamās informācijas apjomu un veidu vai tas ir pieejams vai nepieejams. Šādā veidā balstoties uz Saīsināto Informāciju pakalpojuma saņēmējs var izvēlēties vai iegādāties doto Atskaiti.

3.6.Pieprasījuma brīdī Izveidotā atskaite, PDF formāta, tiek nosūtīta uz klienta, reģistrācijas brīdī norādīto e-pastu. Auto Vēstures Atskaite tiešsaistē ir pieejama 60 dienas, kopš tās iegādes brīža. To ir iespējams apskatīt autoDNA.lv portāla, sadaļā "Manas atskaites".

3.7.Digitālā produkta apraksts:

Produktu piedāvā AUTODNA izmantojot vietni autoDNA.lv

3.7.1.Galvenās funkcijas: Interneta pakalpojums nodrošina informāciju par transportlīdzekļa vēstures notikumiem elektroniskā formā - Atskaitē. Informācijas un notikumu apjoms tiek uzrādīts tīmekļa vietnē pēc pakalpojuma saņēmēja Saīsinātās Informācijas pieprasījuma.

3.7.2.Cenas summa: Cena tiek norādīta pakalpojuma saņēmējam pēc Saīsinātās Informācias SI pieprasījuma

3.7.3.Funkcionalitāte:

Valoda: Latviešu

Faila vaids: PDF

Izmērs: Atskaites izmērs/lielums atkarīgs no pieejamās informācijas apjoma

Piekļuves veids: lejuplāde

Piekļuves nosacījumi: Neierobežota personiskai lietošanai, bez publicēšanas un glabāšanas

Ierobežojumi: nav

3.7.4.Savstarpējā izmantojamība:

Aparatūras un programmatūras: Dators, planšete, tālrunis vai citas multimediju ierīces ar interneta pieslēgumu. Interneta pārlūki, kuri uzstādīti uz ierīces ar interneta pieslēgumu: Mozilla Firefox 10.0 versija un augstāk, Internet Explorer 8.0 versija un augstāk , Opera 11 versija un augstāk, Google Chrome 17 versija un augstāk. Interneta pārlūkprogramma ar "Cookies" failu atbalstu.

4. MAKSĀJUMA METODES

4.1.Pakalpojuma sniedzējs nodrošina šadas maksājuma metodes:

4.2.Elektroniskie maksājumi, izmantojot pakalpojumu PAYSERA - pirms maksājuma veikšanas un mājas lapā Paysera.lv ir pieejami iespējamie maksājuma veidi

4.3.Elektroniskie maksājumi ar PAYPAL (Paypal.com).

4.4.Norēķināšanās ar PAYPAL tiek veikti izmantojot PAYPAL vietni.

5. ELEKTRONISKĀ PAKALPOJUMA LĪGUMA NOSACĪJUMI

5.1.Pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs var izbeigt pakalpojuma izmantošanu jebkurā brīdī pēc pušu vienošanās.

5.2.Pakalpojuma izmantošanu var pārtraukt uz nenoteiktu laiku.

5.2.1.Pakalpojuma saņēmējs var izbeigt pakalpojuma lietošanu jebkurā brīdī ar tūlītēju efektu, norādot iemeslu un nosūtot paziņojumu izmantojot kontaktu formu vietnē. Vai rakstot uz pakalpojuma sniedzēja e-pastu: support.autodna.lv/sazinas-forma

5.2.2.Pakalpojuma lietotājiem, kuri vienlaikus ir patērētāji vai fiziskas personas, uz kurām attiecas patērētāju tiesību akti, Pakalpojuma sniedzējs var atcelt uz nenoteiktu laiku noslēgto un ilgstoša rakstura digitālā pakalpojuma līgumu tikai tad, ja (1)piemērojamie normatīvie akti nosaka, ka Pakalpojuma sniedzējs pārtrauc jebkāda digitālā pakalpojuma sniegšanu konkrētajam Pakalpojuma lietotājam vai (2) Pakalpojuma lietotājs nelikumīgi un atkārtoti pārkāpj Noteikumus, īpaši, ja tas ir saistīts ar nelikumīga satura publicēšanu, neskatoties uz to, ka ir saņemts vismaz viens pieprasījums pārtraukt publicēšanu vai noņemt minēto saturu ne vēlāk kā norādītajā termiņā. Noteikumu un nosacījumu pārkāpumam jābūt prettiesiska un objektīva rakstura. Šādos gadījumos Līgums beidzas 15 dienu laikā kopš paziņošanas par tā atcelšanu (tas ir brīdinājuma termiņš). Pārējo Pakalpojuma lietotāju gadījumā, kuri nav patērētāji vai fiziskas personas, uz kurām attiecas patērētāju tiesību akti, Pakalpojuma sniedzējs var nekavējoties un bez nepieciešamības lauzt uz nenoteiktu laiku noslēgto un nepārtraukto digitālo pakalpojumu līgumu bez nepieciešamības norādīt iemeslu. Pakalpojuma sniedzējs šādu paziņojumu nosūta pa e-pastu vai vēstuli uz Pakalpojuma lietotāja Kontā norādīto adresi.

5.2.3.Pakalpojumu sniedzējs var atcelt uz nenoteiktu laiku noslēgto un ilgstoša rakstura digitālo pakalpojumu līgumu sakarā ar Vietnes slēgšanu vai Digitālā pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu. Šādos gadījumos Līgums beidzas 30 dienu laikā kopš paziņojuma par vēlmi to atcelt (tas ir brīdinājuma termiņš).

6. PRETENZIJU IZVIRZĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1.Sūdzības, kas saistītas ar Elektronisko Pakalpojumu:

6.1.1.Sūdzības saistītbā ar Elektroniskā pakalpojuma sniedzēju var tikt iesniegtas vietnē 30 dienu laikā, kopš to rašanās brīža aizpildot saziņas formu support.autodna.lv/sazinas-forma vai vēstules veidā uz pakalpojuma sniedzēja e-pastu. Svarīgi ir ievērot šo termiņu.

6.1.2.Sūdzībā Jums ir jāiekļauj vismaz vārds, e-pasta adrese, detalizēts apraksts, kas saistīts ar šo sūdzību. Gadījumā, ja sūdzība attiecas uz papildus Atskaiti (ja ir pieejama): atskaites pirkuma datums, iegādātā maksājuma termiņš, iegādātās atskaites veids un darījuma summa.

6.1.3.Sūdzības izskatīšana notiek nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no tās iesniegšanas datuma. Pakalpojuma sniedzēja atbilde par sūdzību tiek nosūtīta uz e-pasta adresi, kas norādīta sūdzības pielikumā vai kuru norādījis pakalpojuma saņēmējs.

7. TIESĪBAS ATKĀPTIES NO LĪGUMA

7.1.Pakalpojuma lietotājam, kurš vienlaikus ir patērētājs vai fiziskai personai, uz kuru attiecas patērētāju tiesību akti, kas ir noslēgusi līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju attālināti, ir tiesības atkāpties no līguma bez nepieciešamības norādīt iemeslu, sedzot visas izmaksas par patērētajiem Pakalpojumiem, iesniedzot paziņojumu 14 dienu laikā no Pakalpojuma lietošanas uzsākšanas brīža. Lai termiņš tiktu ievērots, paziņojums ir jānosūta šo 14 dienu laikā. Ja Attālināti noslēgts līgums tiek atsaukts, tad tas tiek uzskatīts par nenoslēgtu.

7.2.Tiesības atkāpties no attālināti noslēgta līguma neattiecas uz patērētāju vai fizisko personu, uz kuru attiecas patērētāju tiesību akti, šādos gadījumos: (1) pakalpojumu līgumos, kad pakalpojumu sniedzējs ir pilnībā sniedzis pakalpojumu, kā to īpaši pieprasījis patērētājs, kurš pirms pakalpojuma sniegšanas bija informēts, ka pēc pakalpojuma sniegšanas tiesības atteikties no pakalpojuma vairs nebūs spēkā; 2) līgumi, kuros piegādātais produkts nav saliekams, bet izgatavots pēc patērētāja sniegtajām specifikācijām un kuru mērķis ir apmierināt viņa individuālās prasības; 3) līgumi, kuru priekšmetam ir īss derīguma termiņš vai kuri ir viegli salaužami; 4) līgumi par digitālā satura piegādi, kas nav reģistrēts datu pārsūtītājam (operatoram), ar nosacījumu, ka patērētājs bija tieši tam piekritis pirms līguma atteikuma dienas termiņa un ka patērētājs ir informēts, ka tam nebūs tiesības atkāpties no līguma.

7.3.Atkāpšanās no līguma veidlapa ir pievienota šo noteikumu pielikumā.

8. SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS UN APSTRĀDES ĀRPUSTIESU PROCEDŪRAS UN PIEKĻUVE ŠĪM PROCEDŪRĀM

8.1.Šī sadaļa attiecas tikai uz pakalpojumu lietotājiem, kuri ir patērētāji.

8.2.Patērētājam ir pieejamas šādas ārpustiesas procedūras sūdzību iesniegšanai un apstrādei: (1) Vērsties ar patērētāja prasījumu pie Pakalpojuma sniedzēja; (2) Vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (ptac.gov.lv) pēc skaidrojuma saņemānas; (3) Vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā strīda nodošanai izskatīšanā strīdu izskatīšanas komisijā (info ptac.gov.lv).

8.3.Vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr ir pieejama tiešsaistes platforma, kas atvieglo strīdu izšķiršanu starp patērētājiem un uzņēmumiem ES līmenī (ODR; tiešsaistes strīdu izšķiršanas vietne). ODR platforma ir interaktīva, daudzvalodu tīmekļa vietne, kas piedāvā plašu atbalstu patērētājiem un uzņēmumiem, kuri vēlas izšķirt strīdu par pārdošanas vai pakalpojumu līgumu, kas noslēgts tiešsaistē, ārpus tiesas.

9. PERSONAS DATI

9.1.Personas datu apstrādi, kas tiek apstrādāti mūsu tīmekļa vietnē saskaņā ar šiem Lietošanas Noteikumiem nodrošina Pakalpojumu Sniedzējs. Runājot par mērķi un darbības jomu, personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes politiku, kas publicēta mūsu tīmekļa vietnē. Konfidencialitātes politikā uzskaitīti noteikumi, kurus administrators piemēro personas datu apstrādei, lai nodrošinātu pakalpojumu izmantojot tīmekļa vietni. Tas nosaka pamatu, mērķus un personas datu apstrādes apjoms, kā arī to personu tiesības, kuru personas dati tiek apstrādāti. Tas nosaka arī sīkdatņu un analītisko rīku izmantošanu Tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietnes izmantošana ir brīvprātīga, un tāpat personas dati tiek sniegti ar vietnes lietotājs, izņemot gadījumus, kas paredzēti konfidencialitātes politikā.

10. AUTORTIESĪBAS

10.1.Viss tīmekļa vietnē iekļautais saturs un logotipi tiek aizargāti ar autortiesību likumu.

10.2.Pakalpojuma sniedzējs var apskatīt tīmekļa vietnē publicētos materiālus, tostarp saistībā ar sniegto Elektroniski Pakalpojumu. Kā arī lejuplādēt šī materiāla vienu kopiju personīgai lietošanai.

10.3.Aizliegts izmantot šīs vietnes saturu un logotipus jebkādā citā veidā, izņemot šajos Noteikumos noteiktā veidā.

11. NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU

11.1.Šajā sadaļā minētie Noteikumu nosacījumi attiecas tikai uz Pakalpojuma lietotāju, kurš nav patērētājs. Kopš 2021. gada 1. janvāra tas attiecas arī uz līgumiem, ko ne agrāk kā šajā dienā noslēdzis Pakalpojuma lietotājs, kas nav fiziska persona, kas slēdz līgumu tieši saistībā ar savu saimniecisko darbību, bet līgumā skaidri nav saskatāma nekāda saistība ar Pakalpojuma lietotāja profesionālo darbību. minētā persona, kas izriet no tās reģistrētā saimnieciskās darbības veida.

11.2.Pakalpojuma sniedzējs jebkurā brīdī ir tiesīgs rīkoties, lai pārbaudītu un apstiprinātu Pakalpojuma lietotāja sniegto informāciju. Pārbaudes ietvaros Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Pakalpojuma lietotājam uzrādīt sertifikāta un citus dokumentus, kas var būt nepieciešami pārbaudes pabeigšanai. Pārbaudes laikā Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības apturēt Pakalpojuma lietotāja Kontu līdz pārbaudes pabeigšanai.

11.3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atkāpties no ar Pakalpojuma lietotāju noslēgtā Elektronisko pakalpojumu sniegšanas līguma 14 kalendāro dienu laikā no tā noslēgšanas dienas.

11.4.Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai nespēju sniegt pakalpojumu saskaņā ar vienošanos, ja pakalpojumu nebija iespējams sniegt tehnisku problēmu, kā arī apkopes pārtraukumu dēļ.

11.5.Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai nespēju sniegt pakalpojumu saskaņā ar vienošanos, ja pakalpojumu nebija iespējams sniegt nepārvaramas varas (piemēram, hakeru uzbrukumu, dabas katastrofu, epidēmiju, nemieru vai karu) vai citu iemeslu dēļ, kas ir radušies neatkarīgi no Pakalpojuma sniedzēja gribas.

11.6.Pakalpojuma sniedzēja atbildība pret Pakalpojuma lietotāju neatkarīgi no tā tiesiskā pamata ir ierobežota (gan attiecībā uz vienu prasību, gan attiecībā uz visu iesniegto pretenziju kopsummu) līdz Pakalpojuma lietotāja veikto maksājumu kopsummai Pakalpojuma sniedzējam par Digitālo pakalpojumu sniegšanu. Jebkurā gadījumā, zaudējumu apmērs, tiek ierobežots ar summu 200 EUR. Iepriekš minētais ierobežojums attiecas uz jebkuru Pakalpojuma lietotāja pretenziju pret Pakalpojuma sniedzēju. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs pret Pakalpojuma lietotāju tikai par tiešajiem zaudējumiem, kurus tas varēja paredzēt kā iespējamus līguma parakstīšanas dienā, un neuzņemas nekādu atbildību par negūto peļņu.

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1.Vietnes Interneta Pakalpojuma izmantošana ir saskaņā ar LR likumdošanu un latviešu valodā.

12.2.Attiecības, kas izriet no šiem noteikumiem ir saskaņā ar LR likumiem.

12.3. Izmaiņas noteikumos.

12.3.1.Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības veikt grozījumus noteikumos pamatojoties uz svarīgiem iemesliem: izmaiņas likumdošanā; izmaiņas maksājumu metodēs; izmaiņas darbības jomā vai pakalpojumu cenā un sniegšanas apjomā, kā arī izmaiņas pakalpojuma sniedzēja adresē. Klientam tiek paziņots 14 dienu laikā par šīm izmaiņām.

12.3.2.Jebkurā gadījumā izmaiņas šajos noteikumos nepārkāps normatīvajos aktos noteiktās patērētāju tiesības. Gadījumā, ja izmaiņās paredz kādu papildus maksājumus vai maksājumu palielināšanu, patērētājiem ir tiesības atkāpties no līguma.

12.4.Strīdu izšķiršana: jebkuri strīdi, kas rodas, pildot šos noteikumus, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja puses nespēj vienoties, strīds tiek risināts saskaņā ar LR tiesību aktiem. Visi strīdi, kas var rasties starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma lietotāju, tiks izšķirti atbilstošā vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Pielikums Noteikumiem: Atkāpšanās no līguma veidlapa

Atkāpšanās no līguma veidlapa.
veidlapa (lūdzu aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu , ja vēlaties atkāpties no līguma)

– Adrese:

AUTODNA.ee OÜ
uzņēmuma reģistrācijas numurs: 14204982
nodokļu reģistrācijas numurs EE101958417
Moisa 4-2, 132522, Igaunijā
kontakti@autodna.lv

Es / Mēs ar šo paziņojam, ka es / mēs vēlamies atkāpties no digitālo pakalpojumu līguma par __ ______.

– Līguma datums (*)/ piegādes datums (*)

– Patērētāja (-as) vārds un uzvārds

– Patērētāja (-as) adrese

– Patērētāja (-as) paraksts (nepieciešams, ja atteikums tiks iesniegts drukāts)

– Datums

(*) Dzēst pēc vajadzības.

Esiet informēti, ka šī vietne izmanto sīkfailus (cookies), lai jūs varētu izmantot mūsu pakalpojumus, nodrošinātu optimālu saturu un pielāgotu vietni atbilstoši jūsu vajadzībām. Jūs varat pārvaldīt sīkfailus (cookies), mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Turpinot izmantot mūsu vietni, nemainot jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkfailus (cookies). Jūs varat uzzināt vairāk mūsu tīmekļa vietnes noteikumos par Konfidencialitātes Politiku.