Lietošanas Noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.Interneta Pakalpojumu, kas pieejams vietnē www.autodna.lv, nodrošinātājs ir uzņēmums ASDIRECT Sp.z o.o., kas atrodas Lodz(90-560),Polijā, Karolewska ielā 13c/31, kas sadarbojas ar uzņēmumu AUTODNA.ee OÜ, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 14204982, nodokļu reģistrācijas numurs EE101958417. Reģistrētais pamatkapitāls 2500 EUR. Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese ir reģistrēta Harju apriņķis, Tallina, Kesklinna rajons, Pērnavas iela 141-39, 11314, Igaunijā. Kontaktu forma saziņai: www.support.autodna.lv/kontakti, kontakttālrunis: +37160002886, kas ir atbildīts par pārdošanu, mārketinga aktivitātēm un klientu apkalpošanu.

1.2.Šo noteikumu nosacījumi nav paredzēti, lai izslēgtu vai ierobežotu jebkādas klienta, kurš ir arī patērētājs, tiesības, bet gan, lai ievērotu lietošanas noteikumus.

1.3.Definīcijas:

1.3.1.BLOG –PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS – AUTODNA.ee OÜ uzņēmuma reģistrācijas numurs: 14204982, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs EE101958417. Reģistrētais pamatkapitāls 2500 EUR. Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese ir reģistrēta Harju apriņķis, Tallina, Kesklinna rajons, Pērnavas iela 141-39, 11314, Igaunija. Kontaktu forma saziņai: www.support.autodna.lv/kontakti, kontakttālrunis: +37160002886

1.3.2.PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS – fiziska persona ar pilnu rīcībspēju, juridiska parsona vai juridiska organizācija bez juridiskā statusa, kura izmanto tiešsaistes pakalpojumu saskaņā ar noteikumiem.

1.3.3.BLOGS – Elektronisks Pakalpojums, vietne, kurā ir pieejama informācija par šo tēmu.

1.3.4.PAYSERA – Norēķinu pakalpojums www.paysera.lv A/S "EVP International" nodrošina mūsu pakalpojuma maksājumus izmantojot bankas pārskaitījumus. PAYSERA adrese: Menulio iela 7, Viļņa, LT – 04326, Lietuva. Ja ir kādi jautājumi, tad sazināties izmantojot e-pastu: kontakti@autodna.lv.

1.3.5.SAĪSINĀTĀ INFORMĀCIJA; SI – Tiešsaistes pakalpojums, saīsinātā informācija, kura iegūta pirms atskaites sniegšanas un, kas attiecās uz informāciju. Šāda informācija ietver sevī pieejamo ierakstu skaitu par negadījumu un citu ierakstu daudzumu izvēlētā atskaitē, un parāda atskaites izmaksas. SI neietver sevī detalizētu informāciju par transportlīdzekli.

1.3.6.KONTS – Tiešsaistes pakalpojums, apzīmējams ar indivduālu nosaukumu (e-pasta adrese) un parole, kuru norāda pakalpojuma lietotājs, izmantojot pakalpojuma sniedzēja IT sistēmu

1.3.7.VIN NUMURS – Unikāls identifikācijas numurs, kurš atbilst konkrētajam mehāniskajam transportlīdzekli un, kura garums ir 17 rakstzīmes (burti un cipari) (Vehicle Identification Number).

1.3.8.VIEDOKĻI UN KOMENTĀRI – Tiešsaistes pakalpojums, kas pieejams tīmekļa vietnē, lai pakalpojuma ņēmējs zem bloga rakstiem varētu pievienot savas atsauksmes un komentārus.

1.3.9.PAYPAL – kompānija PayPal (Europe) atrodas Luksemburgā (adrese: 5. stāvs, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) elektronisko maksājumu sistēma - http://paypal.com/lv/.

1.3.10.TRANSPORTLĪDZEKLIS – mehānisks transportlīdzeklis ar VIN numuru, kuru norādījis pakalpojuma ņēmējs.

1.3.11.ATSKAITE – Tiešsaistes pakalpojums, kas izsniedz informāciju par transportlīdzekli un negadījumiem elektroniskas atskaites viedā. Visa informācija un negadījumu apjoms pakalpojuma ņēmējam ir pieejams tīmekļa vietnes mājas lapā, apskatot punktu SAĪSINĀTĀ INFORMĀCIJA.

1.3.12.NOTEIKUMI – tīmekļa vietnes noteikumi.

1.3.13.INTERNETA SERVISS - pakalpojuma sniedzēja interneta vietne, kura ir pieejama adresē www.autodna.lv.

1.3.14.TIEŠSAISTES PAKALPOJUMS – pakalpojums, pakalpojuma ņēmējam, kuru veic pakalpojuma sniedzējs tiešsaistē izmantojot interneta vietni.

1.3.15.Pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina kvalitatīva pakalpojuma piegāde ievērojot visus noteikumos ietvertos punktus.

2. TIEŠSAISTES PAKALPOJUMI INTERNETA VIETNĒ

2.1.Šajā vietnē ir pieejami sekojoši pakalpojumi: Blogs, Saīsinātā informācija, Konts, Atskaites, Atsauksmes un Komentāri.

2.1.1.Blogs - Blogu ir iespējams lietot interneta vietnē atverot attiecīgo sadaļu - blogs.

2.1.2.Saīsinātā informācija – saīsinājumā SI, iespējams izmantot pēc divu secīgu soļu izpildes - (1) uzejot uz sadaļas Transportlīdzekļa VIN numurs un ievadot VIN numuru. - (2) nospiežot uz pogas "Pārbaudi VIN" vai "Apstiprini VIN".

2.1.3. Konts - kontu ir iespējams izmantot pēc divu secīgu soļu izpildes - (1) aizpildot reģistrācijas formu. - (2) uzspiežot uz laukuma "Reģistrēties". Reģistrācijas formā ir nepieciešams norādīt sekojošu informāciju: e-pasta adresi un paroli. Kontu ir iespējams izveidot arī pasūtot Atskaiti.

2.1.4.Viedokļi un Komentāri – komentārus un atsauksmes var izmantot, ja Jūs mājas lapā atveriet logu ar norādi uz Blogu, kur pieejama cilne Viedokļi un Komentāri. Lai Blogā pievienotu komentāru, novērtējumu ir jānorāda sekojoša informācija: vārds un e-pasta adrese.

2.1.5.Atskaite – lai iegūtu Atskaiti ir jāatver Saīsinātā Informācija. Pēc tam, kad ir atvērta SI pakalpojuma ņēmējs izvēlas vienu vai vairākus no pieejamiem Atskaites viediem. Lai izvēlētos pieejamo Atskaites veidu ir jāveic trīs sekojoši soļi - (1) Jāaizpilda Atskaites pieteikuma veidlapa (2) jāuzspiež uz lauka "Veikt maksājumu" (3) jāveic maksājums. Atskaites pieteikuma veidlapā ir jānorāda transportlīdzekļa VIN numurs.

2.1.6Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums izmantoto Interneta vietni tādā veidā, kas atbilst likumam un morālei, ievērojot cieņu pret citu personu īpašumu un trešo personu ientelektuālā īpašuma tiesībām. Ir aizliegtas prettiesiskas darbības, kas var traucēt interneta vietnes darbību vai pakļaut pakalpojuma sniedzēju reputācijas zaudēšanai.

2.2.Pakalpojuma saņēmējam ir aizliegts sniegt pretlikumīgu un nepatiesu informāciju, kas neatbilst patiesībai.

2.3.Tehniskās prasības, kuras nepieciešamas, lai atbalsītu IT sistēmu, kuru izmanto pakalpojuma sniedzējs:

2.3.1.Dators, planšete, tālrunis vai cita multimediju ierīce ar interneta pieslēgumu.

2.3.2.Interneta pārlūki, kas uzsādīti uz ierīces ar interneta pieslēgumu: Mozilla Firefox 10.0 un augstāk, Internet Explorer 8.0 un augstāk, Opera ar versiju 11 un augstāk, Google Chrome ar versiju 17 un augstāk.

2.3.3.Interneta pārlūkprogramma ar cookies failu atbalstu.

2.4.Blogs, Saīsinātā Informācija, Konts, Viedokļi un Komentāri ir bez maksas.

2.5.Atskaites informācija ir maksas pakalpojums - Atskaites cena ir atrodama interneta vietnē, lapā pēc pakalpojuma ņēmēja pieprasījuma Saīsinātās Informācijas cilnē. Atskaites cena ir norādīta EIRO. Šī cena ir uzrādīta ieskaitot nodokļus un citus maksājumus.

2.6.Blogs, Konts un arī Atsauksmes un Komentāri tiek publicēti uz nenoteiktu laiku. Informācija Saīsinātajā Informācijā un Atskaitēs ir vienreizēja un balstās uz noteikumiem par SI vai Atskaitēm.

3. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ ATSKAITĒM

3.1.Atskaites cena un tās pieejamais veids ir pieejams katram transportlīdzeklim individuāli, pēc VIN numura ievadīšanas tas uzrādās Saīsinātās Informācijas sadaļā.

3.2.Atskaite ir tikai palīgrīks (papildinājums) un tas nevar būt vienīgais, pamatojošais lēmums lietotu transportlīdzekļu iegādē. Gadījumā, ja transportlīdzeklis tiešām ir aizdomīgs un māc šaubas par tā izcelsmi, tad tā vēsture ir jāpārbauda attiecīgās valsts iestādēs vai ar trešās personas palīdzību.

3.3.Pakalpojuma saņēmējs apzinās, ka pakalpojuma sniedzējs saņem datus no dažādiem avotiem, lai izmantotu tos Atskaitē. Savāktie dati var saturēt dublētas kļūdas un nepilnīgu informāciju. Pakalpojuma saņēmējs apzinās un saprot, ka ne visa informācija var būt pieejama, pilnīga un pareiza. Atskaitē sniegtā informācija ir tikai daļēja un gadījuma rakstura. Pakalpojuma saņēmējs apzinās un saprot, ka Atskaitē ietvertā informācija nevar viennozīmīgi noteikt faktus par transportlīdzekli un pieņemt atbildīgus lēmums iegādes brīdī. Pakalpojuma sniedzējs nesniedz garantiju par datu precizitāti un pilnīgumu Atskaitē.

3.4.Informācija un notikumi par transportlīdzekli, kas atrodami atskaitē tiek saņemta no vairākiem avotiem ārpus pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzēja loma šajā gadījumā ir ierobežota, padarot pakalpojumus pieejamus izmantojot tīmekļa vietni. Pakalpojuma sniedzējs nepārbauda datu precizitāti, pareizību un atbilstību iepriekš minētai informācijai, un notikumus transportlīdzeklim.

3.5.Informācijas un notikumu daudzums par transportlīdzekli pieejams maksimālā diapazonā - atkarībā no transportlīdzekļa markas, modeļa, ražotāja, gada, ražošanas vietas. Pakalpojuma saņēmējs vienmēr tiek informēts Saīsinātā Informācijā par pieejamās informācijas apjomu un veidu vai tas ir pieejams vai nepieejams. Šādā veidā balstoties uz Saīsināto Informāciju pakalpojuma saņēmējs var izvēlēties vai iegādāties doto Atskaiti.

3.6.Pieprasījuma brīdī Izveidotā atskaite, PDF formāta, tiek nosūtīta uz klienta, reģistrācijas brīdī norādīto e-pastu. Auto Vēstures Atskaite tiešsaistē ir pieejama 60 dienas, kopš tās iegādes brīža. To ir iespējams apskatīt www.autoDNA.lv portāla, sadaļā "Manas atskaites".

3.7.Digitālā produkta apraksts:

Produktu piedāvā AUTODNA izmantojot vietni autoDNA.lv

3.7.1.Galvenās funkcijas: Interneta pakalpojums nodrošina informāciju par transportlīdzekļa vēstures notikumiem elektroniskā formā - Atskaitē. Informācijas un notikumu apjoms tiek uzrādīts tīmekļa vietnē pēc pakalpojuma saņēmēja Saīsinātās Informācijas pieprasījuma.

3.7.2.Cenas summa: Cena tiek norādīta pakalpojuma saņēmējam pēc Saīsinātās Informācias SI pieprasījuma

3.7.3.Funkcionalitāte:

Valoda: Latviešu

Faila vaids: PDF

Izmērs: Atskaites izmērs/lielums atkarīgs no pieejamās informācijas apjoma

Piekļuves veids: lejuplāde

Piekļuves nosacījumi: Neierobežota personiskai lietošanai, bez publicēšanas un glabāšanas

Ierobežojumi: nav

3.7.4.Savstarpējā izmantojamība:

Aparatūras un programmatūras: Dators, planšete, tālrunis vai citas multimediju ierīces ar interneta pieslēgumu. Interneta pārlūki, kuri uzstādīti uz ierīces ar interneta pieslēgumu: Mozilla Firefox 10.0 versija un augstāk, Internet Explorer 8.0 versija un augstāk , Opera 11 versija un augstāk, Google Chrome 17 versija un augstāk. Interneta pārlūkprogramma ar "Cookies" failu atbalstu.

4. MAKSĀJUMA METODES

4.1.Pakalpojuma sniedzējs nodrošina šadas maksājuma metodes:

4.2.Elektroniskie maksājumi, izmantojot pakalpojumu PAYSERA - pirms maksājuma veikšanas un mājas lapā http://www.paysera.lv ir pieejami iespējamie maksājuma veidi

4.3.Elektroniskie maksājumi ar PAYPAL (https://www.paypal.com).

4.4.Norēķināšanās ar PAYPAL tiek veikti izmantojot PAYPAL vietni.

5. ELEKTRONISKĀ PAKALPOJUMA LĪGUMA NOSACĪJUMI

5.1.Pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs var izbeigt pakalpojuma izmantošanu jebkurā brīdī pēc pušu vienošanās.

5.2.Pakalpojuma izmantošanu var pārtraukt uz nenoteiktu laiku.

5.2.1.Pakalpojuma saņēmējs var izbeigt pakalpojuma lietošanu jebkurā brīdī ar tūlītēju efektu, norādot iemeslu un nosūtot paziņojumu izmantojot kontaktu formu vietnē. Vai rakstot uz pakalpojuma sniedzēja e-pastu: https://autodna.lv/kompanija/kontakti.

5.2.2.Pakalpojuma sniedzējs var pārtraukt līgumu, ja pakalpojuma sāņēmējs pārkāpj Noteikumus, jo īpaši sniedzot informāciju ar nelegālu saturu pēc vairākiem nesekmīgiem aicinājumiem to pārtraukt. Līguma termiņš beidzas šajā lietā 5 dienu laikā pēc brīdinājuma veikšanas.

6. PRETENZIJU IZVIRZĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1.Sūdzības, kas saistītas ar Elektronisko Pakalpojumu:

6.1.1.Sūdzības saistītbā ar Elektroniskā pakalpojuma sniedzēju var tikt iesniegtas vietnē 30 dienu laikā, kopš to rašanās brīža aizpildot saziņas formu www.support.autodna.lv/kontakti vai vēstules veidā uz pakalpojuma sniedzēja e-pastu. Svarīgi ir ievērot šo termiņu.

6.1.2.Sūdzībā Jums ir jāiekļauj vismaz vārds, e-pasta adrese, detalizēts apraksts, kas saistīts ar šo sūdzību. Gadījumā, ja sūdzība attiecas uz papildus Atskaiti (ja ir pieejama): atskaites pirkuma datums, iegādātā maksājuma termiņš, iegādātās atskaites veids un darījuma summa.

6.1.3.Sūdzības izskatīšana notiek nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no tās iesniegšanas datuma. Pakalpojuma sniedzēja atbilde par sūdzību tiek nosūtīta uz e-pasta adresi, kas norādīta sūdzības pielikumā vai kuru norādījis pakalpojuma saņēmējs.

7. PERSONAS DATI

7.1.Personas dati, kas tiek apstrādāti mūsu tīmekļa vietnē saskaņā ar šiem Lietošanas Noteikumiem nodrošina Pakalpojumu Sniedzējs. Runājot par mērķi un darbības jomu, personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes politiku, kas publicēta mūsu tīmekļa vietnē. Konfidencialitātes politikā uzskaitīti noteikumi, kurus administrators piemēro personas datu apstrādei, lai nodrošinātu pakalpojumu izmantojot tīmekļa vietni. Tas nosaka pamatu, mērķus un personas datu apstrādes apjoms, kā arī to personu tiesības, kuru personas dati tiek apstrādāti. Tas nosaka arī sīkdatņu un analītisko rīku izmantošanu Tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietnes izmantošana ir brīvprātīga, un tāpat personas dati tiek sniegti ar vietnes lietotājs, izņemot gadījumus, kas paredzēti konfidencialitātes politikā.

8. AUTORTIESĪBAS

8.1.Viss tīmekļa vietnē iekļautais saturs un logotipi tiek aizargāti ar autortiesību likumu.

8.2.Pakalpojuma sniedzējs var apskatīt tīmekļa vietnē publicētos materiālus, tostarp saistībā ar sniegto Elektroniski Pakalpojumu. Kā arī lejuplādēt šī materiāla vienu kopiju personīgai lietošanai.

8.3.Aizliegts izmantot šīs vietnes saturu un logotipus jebkādā citā veidā, izņemot šajos Noteikumos noteiktā veidā.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1.Vietnes Interneta Pakalpojuma izmantošana ir saskaņā ar LR likumdošanu un latviešu valodā.

9.2.Attiecības, kas izriet no šiem noteikumiem un nosacījumiem, ir saskaņā ar LR likumiem.

9.3.Jebkuri strīdi, kas rodas, pildot šo noteikumu, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja puses nespēj vienoties, strīds tiek risināts saskaņā ar LR tiesību aktiem.

9.4.Izmaiņas noteikumos.

9.4.1Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības veikt grozījumus noteikumos pamatojoties uz svarīgiem iemesliem: izmaiņas likumdošana; izmaiņas maksājumu metodēs; izmaniņas darbības jomā vai maksājumu pakalpojumu formālā mainīta PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA adrese. Klientam tiek paziņots 14 dienu laikā par šīm izmaiņām.

Esiet informēti, ka šī vietne izmanto sīkfailus (cookies), lai jūs varētu izmantot mūsu pakalpojumus, nodrošinātu optimālu saturu un pielāgotu vietni atbilstoši jūsu vajadzībām. Jūs varat pārvaldīt sīkfailus (cookies), mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Turpinot izmantot mūsu vietni, nemainot jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkfailus (cookies). Jūs varat uzzināt vairāk mūsu tīmekļa vietnes noteikumos par Konfidencialitātes Politiku.